Selamün aleyküm hocam. Hocam biz 3 kerdeşiz, babamızın vefatından sonrada ayrılmadık, onun varlığı üzerinde bir aile halinde birlikte yaşıyoruz, beraber çalışıyoruz. daha doğrusu çalışıyorduk ama şimdi ayrılmak durumunda kaldık. mal paylaşımında en büyüğümüz dediki ben sizden çok çalıştım, işlerle ilgili bilgi ve yeteneğim de sizden çok, benim sizden fazla pay almam gerekir, örneğin dörde bölüp birerini siz, ikisini benim almam lazım. dinimizce bunun böylemi olması, yoksa eşit şekildemi paylaşılması lazım.

Soru: Hüsrev tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Üç-beş kardeş bir arada, bir aile halinde yaşayıp, mesela babalarından kalma malları üretip arttırsalar; kazançları, aralarında eşit olmak üzere müşterek yani ortak olur. Çalışmalarında, bilgi-tecrübe ve kabiliyetlerindeki farka bakılmaz. [Bkz. İslâm’da Ticaret Hukuku, Polat, Abdülkerim, Sabah Kültür Yayınları, İstanbul, 1977, s. 228]

Hâsılı, abinizin o sözü fıkhen / hukuken geçersizdir. Herkesin hakkı eşittir. Ama siz de onun gibi düşünüp, gönlünüzden gelerek kendisine fazlalık vermek isterseniz, tabii ki verebilirsiniz, caizdir. Bu, hibe hükmünde olur. Hibeye de kimsenin bir diyeceği, itirazı olmaz, olamaz.

Go to top