Hocam Selamün aleyküm, bir sorum olacaktı, annemiz vefat edeli birkaç yıl oldu, 3 kız 1 erkek kardeşiz, annemin annesi ve babasıda hayatta, miras taksimi yapılmadı, arazileri babamız kullanıyor, bazısınıda satıp harcıyor, bizede bir şey vermiyor. Kendisine söyleyemiyoruz, oda hiç bu durumu açmıyor, haksızlık olmuyormu, bunun nasıl olması gerekiyor?

Soru: yasemin yıldız tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam;

Tabii öncelikle yapmanız gereken iş, bir an evvel annenizden kalan mirası aranızda İslâm hukukuna uygun tarzda taksim etmektir. Bunun ihmâl edilmemesi gerekir.

İslâm ferâiz hukukuna göre taksimatın;

1 Zevc/kocaya                      3/12

1 Babaya                              2/12

1 Anneye                              2/12

1 Oğula                                2/12

3 Kızın (herbiri için)             1/12

Bu hesaba göre olması lazımdır.

Babanızın tasarrufu ile ilgili sorunuzuna gelince…

İslâm hukukuna göre henüz taksim edilmemiş bulunan miras malını, vârislerden biri, diğerlerinin izni olmadan kullanıp, üzerinden kazanç sağlayacak olursa, hukuken bu kazanç kendisinin olur. Fakat diyâneten / ahlâken (buna ihtiyat ve takva cihetinden de diyebilirsiniz) diğer mirasçıların hisselerine düşen miktarı ayırıp vermesi veya tasadduk etmesi / sadaka olarak vermesi gerekir. Evlâ ve güzel olan budur.

Ve unutmamak lazım; bu hükümler, pay sahipleri (ortaklar) arasında çocuk bulunmamasına göredir. Eğer ortaklar ve vârisler arasında çocuk, yetim bulunursa, bunların hisselerini mutlaka ayırmak icap eder. [Bkz. İslâm’da Ticaret Hukuku, Polat, Abdülkerim, Sabah Kültür Yayınları, İstanbul, 1977, s. 228]

Go to top