kandil gecelerini kutlamak bidat mi, bunlarla ilgili hadis var mı

Soru: muharrem tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Selamün aleyküm.

Soru; mezhepsizlerin, ehl-i bid’at ve dalâletin düşüncelerini tedâi ettiriyor. Onların zırvalarını hatırlatıp çağrıştırıyor. Geçiniz, bunlarla kafanızı meşgul edip gönlünüzü bulandımayınız.

Kandil gecelerini kutlamanın bid’atle uzaktan yakından bir alakası yoktur. Bu bir…

İkincisi de, dinî bir uygulamanın mutlaka sarahaten edille-i şer’iyye-i asliyyeden Kitap ve Sünnet’e istinad etmesi gerekmez. Gene aslî delillerden olan İcmâ’ ve Kıyas’ı da, ayrıca edille-i şer’iyye-i fer’iyyeleri de unutmamamız lazım.

Maamafih sözünü ettiğiniz husus daha önce de soruldu ve cevaplandı. Keşke sormazdan evvel siteye bakma zahmetine katlanıverseydiniz!

Madem bunu akledemediniz, o halde lütfen aşağıdaki linklere bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/977-kandiller-ve-kutlanmasi.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1279-mevlid-gecesi-ne-zamandan-beri-kutlaniyor.html

Go to top