Esselamü aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Hocam namazda yanlışlıkla Fatiha suresini iki defa okusak, rükü, secde ve teşehhütte okunması gereken tesbih ve dualar yerine Kur’an’dan sure veya ayet okusak namazımız olur mu?

Soru: Hamdullah tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm…

Değerli kardeşim;

İlk ve ikinci rek’atlarda Fâtiha-i şerifenin tekrarlanıp iki kere okunması veya rüku, secde ve teşehhüdde Kur'an-ı Kerim’den ayet ya da sure okunması sehiv secdesi gerektirir. Sorunuzun kısaca cevabı budur.

Sorduğunuz bu mesele Büyük İslam İlmihali’nde şöyle anlatılmıştır:

“Herhangi bir namazın bir rüknünü tekrar etmek, sehiv secdelerini mûciptir (gerektirir). Bir rek’atta iki defa rukû veya üç defa secde yapılması gibi…

Birinci ve ikinci rek’atlarda Fâtiha’nın tekrarlanarak okunması veya arka arkaya okunması ya da rukû, secde ve teşehhüdde Kur’an okunması da böyledir.

Fakat üçüncü veya dördüncü rek’atlarda Fâtiha’nın iki defa okunması yahut bu rek’atlarda Fâtiha ile beraber başka bir surenin de okunması ya da yalnız başka bir sürenin okunması sehiv secdelerini gerektirmez. Çünkü bu takdirde bir vâcip terk edilmiş veya geciktirilmiş değildir, Kur’an da meşrû olan yerin dışında okunmuş olmaz. Ancak bu halde (eğer cemaatle kılınıyorsa namaz), rek’atlar, önceki, rek’atlarden daha fazla uzatılmış ve cemaata da ağırlık verilmiş olursa, kerahetten hâlî (boş ve korunmuş) olmaz.” [Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük İslam İlmihali, Bilmen Yayınevi, İst., 1966, Sehiv secdesine mütallık meseleler, s. 190, md. 331]

Go to top