Selamün aleyküm hocam. Bugünkü basında bir haber geçti: nikah sırasında çiftlerin birbirlerine ‘evet’ demesinin ardından şahitlik şahitlik eden zat, "Ben 'evet' değil de, farklı düşünüyorum. Bu işin isabetli olanı 'kabul ettim’ denmesidir” diyor. Bu konuyu açıklayabilirmisiniz?

Soru: Didem tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Pek çok mesele gibi daha önce bu da sorulmuş ve cevaplamış idik. Ancak soru hayli uzun ve cevap da epeyce geniş olduğu için, dilerseniz sizi yormamak adına o yazıdan sadece sorunuzu ilgilendiren kısmı kopyalayalım. Lütfen dikkatlice okuyunuz.

Dinî nikâh, resmi nikâh meselesi

…nikâh bir bakıma ibadet bir bakıma da akit, yani sözleşme ve anlaşmadır. Bunun için belli bazı şartları vardır. “Şart olmayınca meşrut da olmaz” usûl-i fıkıh kaidesince, bu şartlardan birisi bulunmazsa nikâh da sahih değildir / geçerli olmaz. Bu şartlar nelerdir, onları görelim.

1) Evlenecek kişilerin veya vekâletlerini verdikleri şahısların hazır bulunması

2) Tarafların irade beyanı… Evlilik akdini kabul ettiklerine dair erkek ve kızın ya da vekillerinin “kabul ettim” tarzında ifade etmeleri... Zira nikâhta icap ve kabul kelimelerinin böyle “mâzi” sîgası (geçmiş zaman kipi) ile söylenmesi gerekir. Ancak, İCAP “alıyorum” tarzında muzâri sîgasiyle, KABUL de “ettim” diye mâzî kalıbıyla ifade edilirse bu, fıkıh tabiriyle istihsânen caizdir. Aksi halde yani icap ve kabulün her ikisinin de muzâri sîgasiyle ifade edilmesi durumunda nikâh olmaz[Detaylı bilgi için bkz. İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr ale’d-Dürri’l-Muhtâr, Nikâh bahsi] Yani nikâhta tarafların söyleyecekleri lafızlar, “verdim, aldım” gibi mâzi sîgasiyle meydana gelmiş kat’iyet / kesinlik ifade eden kelime ve kavramlar olmalıdır. Çünkü mâzî tahkike yani tahakkuk ve sübuta daha çok delâlet eder. Tahakkuktan maksat, o şeyin hakikaten meydana gelmesi, gerçekleşmesidir. Muzâri-istikbâl (gelecek) sîgası böyle değildir. Binaenaleyh bir bakıma ibadet, bir bakıma da akit olan nikâhta mâzî sîgasının tercih edîlmesinin sebebi budur; dolayısiyle ‘alıyorum, alırım, veriyorum, veririm’ gibi istikbâle matuf kelime ve kavramlarla nikâh olmaz.” Detaylı bilgi için bkz. 

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1290-dini-nikah-resmi-nikah-ve-mehir.html

Go to top