İmamın yalnız kendine dua etmesi

Selamün aleyküm.

muhterem hocam, Allah dostlarından nasihatlerin konu edildiği bir sitede “Muhiddin-i Arabi Nasihatleri” başlığı altında 52. Maddede şöyle deniyor:

“Bir cemaate imam olup namaz kıldırınca dua ederken, yalnız şahsına dua etme. Bilakis bütün cemaate dua et. Eğer yalnız şahsına dua edersen, hainlik etmiş olursun. Bir de, Hakkın rahmetini kullarından kıskandığın ve nefsini başkalarına tercih ettiğinden dolayı en kötü ahlâk sahibi olduğunu isbat edersin.”

Bu sözü biraz açıp açıklayabilir misiniz? tşkler..

 Soru: Haldun tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Kıymetli kardeşim;

Sözünü ettiğiniz meselenin açılımı da açıklaması aynen Muhyiddîn-i Arabî (k.s.) hazretlerinin nasihatlerinden naklettiğiniz ibaredeki gibidir. Yani bir topluluğa imam / önder olmuş kişi, dua ederken nefs-i mütekellim vahde sîgasiyle / yalnızca kendisine dua edemez. Ederse o cemaate / topluluğa ihanet etmiş olur. Kezâ bu hâl, onun kötü ahlâk sahibi olduğunun da bir delili ve isbatıdır.

O bakımdan dua ve niyazlarda, bâhusus / özellikle umumi dua ve ilticalarda Mevlâmıza, yalnızca kendimiz için değil, bütün mü’minleri şumûlüne alacak bir yalvarışla yakarmamız gerekir. Bu âdap/usûl ve üslûbun, ayrıca duanın sür’atle kabulüne de vesile olacağını unutmamak lâzım.

Zikrettiğiniz mesele daha önce de sorulmuş ve sitede cevaplanmış idi. Lütfen,

İmam veya hatim duası yapan kişi duayı cemi‘ sîğası ile okumalıdır başlıklı cevabî yazıya bkz. ve dikkatlice okuyunuz.

Go to top