Epifiz bezi

Epifiz bezi3. göz nedir, tasavvufla alakası var mı, bilgi verebilir misiniz?

Soru: Akın Odabaşı tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap

*******

Endokrinci bir arkadaşımızın anlattığına göre, “Epifiz bezinin halen bir sır olduğu söylenebilir. Vücutta troid pankreas gibi hormon üreten bir organdır, en bilinen salgısı melatonindir. Bilinen görevleri vücut saatini ayarlar ve başlıca uykuda salınır, üreme hormonlarını duzenler.

En son keşfedilen bez olduğundan, sır/gizem atfedilebilmektedir. Üçüncü göz vb. gibi.

Üreme ile alakalı LH ve FSH’yi baskılayarak testis ve yumurtalığın çalışmasına yardımcı olur.

Bir bütün olarak endokrin işleyişi düzenlediği söylenebilir.

Dimetiltriptamin (DMT), triptamin ailesine ait bir hallüsinojendir. Halusinojen; olmayanı görmeye ve duymaya sebep olan maddeler demektir.

DMT ABD’de yasaklı bir madde. Türkiye için yeterli bilgi bulunmuyor. Biz de zehirlenmesine âcilde rastlamadık, belki de fark etmiyoruz.”

Velhâsıl; âcizane kanaatim, söz konusu husus, daha çok tıbbı ilgilendiren bir meseledir. Hem fizyolojik hem de psikolojik açıdan...  Dolayısiyle ilgili alanlarda ihtisası olanlara sormamızın daha isabetli olacağı açıktır. Biz de bunu yapmaya çalıştık.

Tasavvufla alakası olup olmadığına gelince; internette anlatılanlara baktığımızda, ilk nazarda insan, tasavvufla da ilgili noktalarının olabileceği gibi bir zehaba kapılıyor. Fakat durum devede kulak kabilinden bile sayılmaz… Zira tasavvufun böyle zorlama izahlara ihtiyacı yoktur. O saha apayrıdır. Beyinden ziyade kalple / litâifle ilgili, zahirden ziyade bâtınla alakalıdır. Epifiz ise malumunuz beyinde bulunan bir organ. İşlevi ile ilgili anlatılanlar da beynin faaliyet alanına giren hususlardır.

Sitemizde tasavvuf hakkında pek çok yazı var. Dilerseniz onlara bakabilirsiniz.

Wesselâm… 

Go to top