S.a. Değerli hocam, cemaat son oturuşta iken veya selam vermek üzereyken imama uyulur mu? İmama en son ne zamana kadar uyulabilir?

 

*******

Ve aleyküm Selam…

Kıymetli kardeşim;

Sorunuz, fıkıhtaki “mesbuk” hükümlerini alakadar ediyor malumunuz.

Mesbûk da; imama birinci rek’atte yetişemeyip daha sonraki rek’atlerde uyan kimse demektir. Bir başka ifadeyle; cemaate sonradan yetişen kişiye mesbuk deniliyor.

Birinci rek’attan sonra ve son oturuşta imam selâm vermeden önce imama uyan kimse cemaatle kılınan namaza yetişmiş olur… Ve mesbûk hükümlerine tabi bulunur.

Bu duruma göre mesbuk, iki rek’atlı namazda ikinci rekât ve son oturuşta... Dört rek'atlı namazda iki, üç ve dördüncü rek’atta veya son oturuşta... Üç rek'atlı namazda ise; iki ve üçüncü rek'atlarda veya son oturuşta imama uyan kimsedir. 

Demek oluyor ki, imama selâm vermezden önce uyabilen kişi, cemaate iştirak etmiş bulunuyor. Cemaatle namazda, son ana kadar imama uymak mümkün.

Go to top