Soru: Kadınların ihtilam (uykuda orgazm) olması gusül abdestini gerektirir mi?

 

*******

 

Evet, kadınların rüyada orgazm olmaları sebebiyle gusletmeleri gerekir. Bu meseleyle ilgili çeşitli durumlar vardır.Uykudan kalkan kimse, erkek veya kadın, yatak çarşafında, iç çamaşırında ya da butlarında bir yaşlık görse, duruma bakılır;

 

- Eğer rü'yada ihtilâm olduğunu hatırlıyorsa, gusletmesi gerekir.

 

- Fakat ihtilâm olduğunu hatırlamıyorsa, İmam Ebû Yûsuf'a (rh.) göre gusletmesi gerekmez. Çünkü, o yaşlık mezi de olabilir. Kaldı ki, meni bile olsa, şehvetle geldiği bilinmemektedir.

 

İmam-ı A'zam ve İmam Muhammed (rahımehumallah) ise, o yaşlığın meni olmayıp, mezi olduğu kesin bilinmesi halinde guslü gerekli görmezler. Lakin meni veya mezi olduğunda tereddüt edilse ya da meni olduğu zannı hâsıl olsa, ihtiyaten gusül gerekir, derler.

 

***

 

Bu mevzuda varid olan bir hadsi-i şerif şöyle:

 

Rasûlullah Efendimize (s.a.v.),

 

- “Bir kimse elbisesinde ıslaklık bulsa, ancak ihtilam olduğunu hatırlamasa gusül alması gerekir mi?” diye soruldu. Peygamberimiz,

 

- “Evet gerekir” buyurdu.

 

İhtilam olduğunu hatırlayıp da üzerinde yaşlık göremeyen kimseden soruldu. Rasûlullah (s.a.v.),

 

- “Ona gusül gerekmez” buyurdu. Bu arada bir hanım,

 

- “Bunu kadın görecek olsa, kadına gusül gerekir mi?” diye sorunca Rasülullah Efendimiz,

 

- “Evet kadına da gusül gerekir” buyurdu. [Ebu Davud, Sünen, Taharet 95 ; Tirmizi, Sünen, Taharet 82]

 

***

 

Dilerseniz bu vesileyle bazı bilgilerimizi tazeleyelim…Şiddetle yerinden kopan ve şehvetle dışarı boşalan meniden dolayı, her durumda gusül lâzım gelir.

 

Şehvetle yerinden ayrılıp, şehvet dindikten sonra dışarı akan meniden dolayı ise, İmam-ı A'zam ve İmam Muhammed'e (rahımehumallah) göre yine gusül lâzım gelirse de, İmam Ebû Yûsuf'a (rh.) göre gusül gerekmez. Bu kavle göre, şehvetle yerinden ayrılan meninin, o anda dışarı boşalması önlenir ve şehvet dindikten sonra dışarı akmasına yol verilirse; bu durum guslü gerektirmez. İmam Ebû Yûsuf'un bu görüşünde, misafirlikte veya kış mevsiminde böyle bir durumla karşılaşanlar için, büyük kolaylık vardır.

 

***

 

Gusül için, cinsî birleşme sırasında, erkeğin tenasül uzvu (penis) ile kadının tenasül uzvunun (vagina) tam birleşmesi gerekmez. Penisin sadece uç kısmının vaginaya girmesi ile, meni aksın akmasın gusül lâzım gelir.

 

***

 

Ön ve arka yoldan birine (herhangi bir zaruretten dolayı) parmağını sokmak, guslü gerektirmez. Parmağın erkek parmağı ile kadın parmağı olması arasında da bir fark yoktur. Fakat cinsel bir zevk alma düşüncesiyle ön tarafa parmak sokulursa, bundan dolayı gusül gerekir.

 

***

 

Birini el ile tutmak, okşamak veya bakmak neticesinde meni gelirse, gusül gerekir. Bu durum, erkek için de kadın için de böyledir.

 

***

 

Rü'yada ihtilâm olduğu halde, dışarı meni akmamışsa gusül gerekmez. Ancak kadın ihtilam olur da meninin dışarı çıktığını görmese bile, ihtayatten güsletmesi daha iyidir. Çünkü kadından çıkan meni geri dönebilir.

 

***

 

Bir kadından, yıkandıktan sonra, kocasının menisi akacak olsa, tekrar yıkanması gerekmez. Dövülme, ağır bir şey kaldırma gibi sebeblerden dolayı şehvetsiz olarak gelen meni guslü icab ettirmez. İmam-ı Şâfiî (rh.) ise, bu halde de guslü gerekli görür.

 

***

 

Gayrimüslimin biri, cünüp veya hayız veya nifaslı halde iken İslâm'a gelse, kendisine gusül etmek farz olur. Fakat bu haller kendisinde yokken İslâm'a girmesi durumunda, yıkanması ona farz değil, menduptur.

 

 

Go to top