Evli ve birbirine yabancı olan kadın ve erkeğin, aynı odada halvet sayılabilecek durumda olmaları, nikahlarını düşürür mü? Tşk.  Ahmet KARAKAYA/İstanbul

 

******* 

Hayır, nikâhlarını düşürmez. Ancak;

Toplumda zinanın önlenebilmesi için yasaklamanın veya suçu sabit görülenlere ceza uygulamanın yeterli olmayacağı… Hatta İslâm'da cezaların uygulanışının gaye/hedef/amaç olmadığı açıktır. Onun için;

İslâm'da suçların önlenmesi, kişileri suçu işlemeye sevkeden duygu, ortam ve araçların/vasıta ve vesilelerin ıslah edilmesi, işlenen suç ve günahların da mümkün olduğu ölçüde gizlenmesi esas alınmıştır. Bunun için de öncelikli olarak;

Erkek ve kadınların yabancıların (aralarında evlilik bağı veya devamlı evlenme engeli bulunmayan kimselerin) yanında belli yerlerini örtmeleri, birbirlerini tahrik edecek şekilde davranmamaları, yabancı kadınla erkeğin baş başa kalmaması (halvette bulunmaması), toplumda açıklık ve müstehcenliğin önlenmesi gibi birinci kademede yer alan tedbirler alınmıştır.

Karşı cinsleri cinsî yönden uyaracak türde söz, bakış ve yakın ilişkilerin de zinaya hazırlayıcı/yaklaştırıcı hareketler olarak kınanması, günah olarak zikredilmesi. kişilerin uyarılması bu yüzdendir.

Daha geniş bilgi için şu linkteki cevabi yazımıza da bkz. http://sorular.mollacami.com/soru-ve-cevaplar-146.html

Go to top