Namazda önüne sütre koymanın hükmü nedir? Sütresiz namaz kılınırsa sahih olur mu?” İsim mahfuz -Facebook

*******

Namaz kılan kimsenin, ister küçük mescitlerde, ister büyük camilerde, ister evinde, ister boş arazide; nerede olursa olsun, önünden geçilme ihtimali olan her yerde kendisine sütre edinmesi sünnettir.

Sütre, namaz kılan kişinin, önünden başkasının geçmesine mâni olacak şekilde, secde mahallinin önünde veya yakınında, Kıble'ye karşı bulundurduğu duvar, direk, değnek, kürsü, sandalye gibi herhangi bir maddeden ibarettir.

Yeryüzünde Allah’ın halifesi olan insanın yaratılış olarak Allah katında mükerrem bir yeri vardır. Namazda ise insan sadece Allah’a tazim eder, tesbih eder, tekbir eder ve şükreder. Bu itibarla namazdaki insanın önünden geçilmesi namazın ruhuna uygun düşmez.
***
Musa bin Talha (r.a.) anlatıyor: “Biz namaz kılarken hayvanlar önümüzden geçiyorlardı. Bunu Resûlullah’a (s.a.v.) anlattık. Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.): ‘Önünüzde semerin arka kaşı gibi bir şey olursa, onun önünden geçenler zarar vermez” buyurdu. [Müslim, Sahih, Salât, 242; Tirmizî, Salât, 248]

Abdullah bin Ömer (r.anhuma) anlatıyorr: “Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) bayram günü namaza çıktığı zaman bir harbe taşınmasını emrederdi. Harbe namazda karşısına dikilir, kendisi ona doğru namaz kılar, halk da onun arkasından namaza dururdu. Bunu seferde de yapardı.” [Müslim, Sahih, Salât, 245, 247]

Abdullah bin Ömer’in (r.anhuma) başka bir rivayeti de şöyledir: Rasûlullah (s.a.v.) binek devesini kendisiyle kıble arasına alır ve ona doğru namaz kılardı.

Ebu Cüheym el-Ensârî (r.a.) dedi ki: Allah Rasûlü (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Namaz kılanın önünden geçen kimse, ne kadar günah işlediğini bir bilse, namaz kılanın önünden geçmektense, kırk gün yerinde durmayı daha hayırlı bulurdu.[Müslim, Sahih, Salât, 261; Tirmizî, Sünen, Salât, 249]
***
Özürsüz olarak; başkalarının gelip geçeceği yeri veya yolu önüne alıp, sütresiz bir şekilde namaz kılan kişi günahkâr olur.

Özürsüz olarak, namaz kılan birisinin sütresi ile kendisi arasından geçmek de haramdır.

Önü açık yerlerde namaz kılan, önünden birilerinin geçebileceğini tahmin ediyorsa, alnının hizasına, secde yaptığı yerin hemen önüne sandalye hacminde bir şey koyar. Eğer bir şey koymak mümkün olmuyorsa, secde yaptığı yerin önüne uzunluğuna veya yarım dâire şeklinde bir çizgi çizerse, bu da sütre vazifesini görür.

Cemaatle kılınan namazlarda, yalnız imamın secde mahallinin önünde sütre bulunması, cemaat için de yeterlidir. Cemaatin ayrıca sütre edinmesine gerek yoktur.

Camilerde veya mescitlerde öndeki safta bulunan boşluğu doldurmak için, başka yer yoksa namaz kılanın önünden geçmek caizdir.

Kâbe’yi tavaf eden kişinin de, tavaf esnasında, sütre edinmeksizin namaz kılan kimsenin önünden geçmesi caizdir.

Büyük camilerde veya açık arazilerde namaz kılanlar kendilerine sütre edinmişlerse, kendileri ile sütreleri arasından geçilmemelidir. Eğer sütre edinmemişlerse, kendilerinin takriben üç metreye kadar önlerinden geçilmemeli, daha gerisinden geçilmelidir.

Küçük mescitlerde veya oda içlerinde namaz kılanların ise, kendileri ile kıble duvarı arasından geçilmemelidir.

Sehl ibni Sa’d es-Saidî (ra) şöyle demiştir: “Rasûlullah’ın (s.a.v.) namaz kıldığı yer ile kıble cihetindeki duvar arasında ancak bir davar geçebilecek kadar bir yer vardı.” [Müslim, Sahih, Salât, 262]

Go to top