Hocam hayırlı günler iskatı salatta devir yaparken meyyitin babasınınmı yoksa annesinin ismi ile mi başlayacağız. teşekkürler...

*******

Değerli kardeşim;

İslâm fıkhında-hukukunda, örfünde insan, hemen her yerde babasının adıyla anılır; 'fülânın oğlu / kızı' diye… Sadece vefat edip defnedildiğinde, kendisine telkın verilirken, anasının adıyla çağırılır; 'ey fülânenin oğlu / kızı' diye hitâb edilir. Çünkü, yüzde yüz kesin olan, (babamızın kim olduğunda hiçbirimizin şüphesi olmasa da) herkesin hangi anadan doğduğudur.

Iskat-ı salat için devir yaparken ise ölenin anasının-babasının ismini söylemek gerekmez. Meyyitin velîsi-vasîsi veya vârislerinden biri ya da bunlardan birinin vekil ettiği kimse, ‘Merhûm fülân efendinin / fülâne hanımın iskât-ı salâtı için, bedel olarak, bu meblağı sana verdim’ deyip, birinci fakire sadaka niyyetiyle verir. Sonra fakir, ‘kabiltü-vehebtü/kabul ettim-hibe ettim’ diyerek bunu vârise veya vârisin vekiline… hibe eder, o teslim alır... Sonrarası malum… Bu minval üzere devam edip devir tamamlanır.

Iskat ve devir’le ilgili geniş bilgi için bkz. http://www.halisece.com/fikih/13-namaz/567-iskat-ve-devir.html

 

Go to top