Hocam, kadın regl dönemindeyken saçını boyarsa sakıncası var mıdır? Abdest onun üstüne olur mu?

 

 

*******

Değerli kardeşim;

Regl döneminde alınan abdestin zaten fıkhî bakımdan bir hükmü olmaz. Bildiğiniz üzere bu noktada aslolan, regl döneminin bitiminde boy abdesti almaktır.

Boya meselesine gelince…

Burada dikkat edilecek husus; boyanın temizlik veya regl döneminde yapılıp yapılmaması değil, kullanılan boyanın saçta tabaka teşkil etmeyip suyun deriye nüfuzuna engel olmamasıdır. Çünkü bildiğiniz gibi abdest alırken, yıkanması gereken uzuvlardan birinde kuru yer kalırsa, abdest sahih (geçerli) olmaz. Gusülde ise vücutta, suyun ulaşabildiği her yerinin yıkanması, bir iğne ucu kadar bile olsa kuru yerin kalmaması gerekir. Bu hususta ölçü budur.

O bakımdan, abdest veya gusül alacak kimsenin, yıkanması gereken uzuvlarında, suyun altına ulaşmasına engel olacak bir tabaka bulunmamalıdır. Mesela oje gibi vücut üzerinde tabaka oluşturup da suyun bedene ulaşmasına mâni olan nesnelerle abdest ve gusül olmaz. Fakat tabaka oluşturmayan saç boyası, kına gibi makyaj malzemeleri abdest ve gusle mâni değildir, kullanılmaları caizdir.

Boya malzemesi olarak Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) kına ve keten’i tavsiye etmiş ve şöyle buyurmuştur: "Saçın beyazlığını değiştirmek için kullandığınız şeylerin en iyisi kına ve keten bitkisidir." [Ebû Dâvud, Sünen, Teraccül, 18; Tirmizî, Sünen, Libâs, 20; Nesâî, Sünen, Zîne, 16; İbn Mâce, Sünen, Libâs, 32; Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 147, 150, 154]

Hz. Enes b. Mâlik (r.a.), Hz. Ebû Bekr'in (r.a.) saçlarını kına ve ketenle, Hz. Ömer'in (r.a.) ise yalnız saf kına ile boyadığını nakletmiştir.

Velhasıl, erkek veya kadının beyazlaşan saçlarını sarı veya kızıl renge boyamaları müstehap görülmüş; siyaha boyamaları ise, sağlam görüşe göre, caiz görülmemiştir. Ancak genç kimsenin siyah boya kullanmasında, kadının da kocası sebebiyle gene siyaha boyamasında bir sakınca yoktur. Diğer yandan boya malzemesi olarak kına ve vesîme denilen, boya sanayiinde kullanılan bir bitkinin tercih edilmesi tavsiye edilmiştir. [İbn Âbidîn, Reddül-Muhtâr (Terc. Ahmed Davudoğlu), İstanbul 1982-1988, XV, 378, XVII, 314]

El, ayak veya başa sürülen kınanın katı olan malzemesi temizlendikten sonra deri veya saçlarda bıraktığı renk, suyun deriye nüfûzuna engel değildir. Bu yüzden abdest veya gusle mâni olmaz. [İbn Âbidin, a.g.e., I, 224]

Bu mevzu ile alakalı olarak ayrıca bkz. http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-260.html

Go to top