Selamün aleyküm muhterem hocam, dinimizde birden fazla evlilikte koca, haniminin rizasini almak zorunda midir? Mesela inkinci kez evlenmek istese koca, haniminin rizasini almak zorunda midir?

Not: Sigara hakkindaki ilmi yazinizdan dolayi bir arkadasim sigarayi birakti, Allah c.c. sizlere hayirli ömürler versin.

 

 

*******

Ve aleyküm selam kıymetli kardeşim;

Erkeğin ikinci evliliği yaparken karısından izin alması, "İslâm fıkhı-hukuku” bakımından şart değildir. Ancak aile huzur-sükûn ve saadetinin devamı için “ahlâken” ilk hanımına haber verip bu hususta onun da görüş ve “rızasını” alması güzel olur, tavsiye edilir.

Bildiğiniz gibi İslâm aile hukuku, dördü geçmemek üzere ve oldukça güç durumlara ve şartlara bağlı olarak erkeğin aynı zamanda birden fazla kadınla evlenmesine ruhsat/izin vermiştir. Fakat ilk hanım, kendi üstüne evlenilmemesi şartını koşmuş ise ikinci evlilik yapılamayacağı gibi, usûlüne uygun evlenmelerde eşlerin hukuk ve şahsiyetini gözönünde bulundurmak gerekir.

***
Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) birden fazla evliliğe karşı çıkmamış, ancak baba ve velî olarak kızı Hz. Fatıma (r.anha) hakkında görüşünü de beyan etmiştir.

Efendimiz’in (s.a.v.), Hz. Ali’nin (r.a.) ikinci evliliğine karşı çıkmasının sebebi, özel bir durumdur. Dolayısiyle taaddüd-i zevcat hususundaki umumi / genel fıkhî hükümle karıştırmaması gerekir.

Malum olduğu üzere Hz. Fatıma (r.anha), kocası Hz. Ali’nin (r.a.) ikinci bir kadınla evlenmek istemesine karşı çıkmıştır. Peygamberimiz (s.a.v.) de kızının bu hususta üzülmesini istemediğinden dolayı, böyle bir evliliğe müsbet / olumlu bakmamıştır.

Ayrıca Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) terbiyesinde büyüyen Hz. Fatıma’nın (r.anha), kocasının ikinci evliliğine karşı çıkması caiz olmasaydı, Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) onu ikaz eder, kocasının arzusuna boyun eğmesini, bu durumu kabullenmesini emrederdi. Halbuki vaziyet öyle olmamış, bilakis kızının üzüldüğünü gören Fahr-i Kâinat Efendimiz (s.a.v.), damadı Hz. Ali’nin (r.a.) bu arzusundan vazgeçmesini istemiş… Eğer vazgeçmezse, ancak Fatıma’yı (r.aanha) boşadıktan sonra evlenebileceğini bildirmiştir. Hz. Ali’nin (r.a.), Fatıma validemizin (r.anha) üzerine evlenip onu üzmesine razı olmamıştır.

Rasûlullah Efendimizin (s.a.v.) bu davranışında, Müslüman kız ve ebeveyninin, damadın ikinci evliliğine ‘karşı çıkabilecekleri’ hususunda ruhsat vardır denilebilir.

Güzel dualarınız için hudutsuz “amin”ler … Sigarayı bırakan arkadaşımızı da tebrik ederim. Rabbim sebat etmeyi nasip eylesin.

 

Go to top