Değerli hocam, bir kimse şahitler huzurunda kendi nikahını kıyabilir mi?

 

 

*******

 

Kıymetli kardeşim;

 

Bilindiği üzere nikâh için belirli şartlar vardır. Bu şartlar yerine gelmesi halinde, kişi kendi nikâhını kıyabilir. Bunda dinimizce bir mahzur olmaz.

Yine bildiğiniz gibi nikâh bir bakıma akittir, sözleşme ve anlaşmadır. Bu sözleşmenin  bazı şartları vardır, bunlardan biri yerine getirilmezse nikâh sahih olmaz.

1) Evlenecek kişilerin veya vekâletlerini verdikleri şahısların hazır bulunması...

2) Tarafların irâde beyanı. Yani evlilik akdini kabul ettiklerine dair eşlerin, “kabul ettim” diye ifade etmeleri…

3) Hanefî mezhebi hariç diğer üç mezhebe göre, kızın velisinin izninin olması... Bu hüküm Hanefîlerce şart değildir.

4) Şâhitlerin hazır olması... Ve bu şâhitler, büluğ çağına ermiş, aklı başında iki erkek veya bir erkekle iki kadın olmalıdır. Yani şâhitlikte mutlaka bir erkeğin bulunması icap eder.

Bunlardan başka Mâlikîlere göre bir şart daha vardır; o da nikâhın duyurulmasıdır.

Velhasıl kişi, mensubu bulunduğu mezhebin görüşleri / şartlar ı mevcut olduktan sonra kendi nikâhını kendisi de kıysa, sahihtir/geçerlidir. Ama mümkünse -ihtiyaten- diğer mezheplerin görüşlerini de dikkate alması güzel olur.

Go to top