Ünlü bir İngiliz yazarı soruyor:

- Hayatta muvaffak olmak için ne lâzımdır?

- Sıhhat mi?

- Hayır!

- Para mı?

- Hayır!

- Zekâ mı?

- Hayır!

- Yüksek bir ilgi mi?

- Hayır!

... Ve ilâve ediyor:

- Hayatta başarılı olmak için, her bakımdan beslenmiş, büyütülmüş bir irâde kuvveti lâzımdır. Bu irâde kuvvetine biz, fizikteki tâbiriyle enerji diyoruz. Ruh enerjisi... Sıhhati de, refâhı da, kültürü de o oluşturur.
***
Alelâde bir baba öğüdü:

“Uğraş, didin, düşün, ara, bul, atıl, bağır; durmak zamanı geçti, çalışmak zamanıdır.” (Peyâmi Safa)

Go to top