Üstâzünâ Süleyman Hilmi Tunahan (k.s.) hazretlerinin talebelerinden Ziya Sunguroğlu merhum "Notları"nda (s. 5) anlatıyor:

Sıkıntı anında okunan bir beyit:

"Edrik Ebe'l-Abbâs, ennî münhasır

Seyyidî Belyâ'bni Melkâni'l-Hızır"

Efendi Hazretleri (k.s.), bu beyti ders arasında zaman-zaman okurlardı...

Açıklama:

"Belyâ", Hızır aleyhisselâmın adı, "Melkân" babasının adıdır. Künyesi de "Ebû'l-Abbas"tır.

Meali: Yetiş ey efendim; Melkân'ın oğlu Belyâ-Hızır Ebe'l-Abbas! Ben sıkıntıdayım, demektir. 

Not: Keza Sunguroğlu merhumun Notları, s. 44'te ve Rahle-i tedrislerinde bulunmuş hocaefendilerden bazıları da, Üstâzımız (k.s.) hazretlerinin yukardaki beyti, ders arasında zaman-zaman cezbeli olarak; 

"Edrik Ebe'l-Kasım, ennî münhasırun,

Seyidî, Muhammedü'bni Abdullahi'bni Abdü'l-Muttalib Hüve'n-Nûr"

tarzında okuduklarını ifade etmişlerdir. 

Anlaşılan o ki; li-hikmetin bazan önceki şekliyle, bazan da ikinci şekliyle okuyarak her iki terkibi de kıraat buyurmuşlardır. 

Go to top