Topyekün İslâm âleminin Yeni (1435) Hicri yılını tebrik eder; Cenab-ı Hak'tan bütün Müslümanlara sağlık-afiyet, selamet ve saadetlerle dolu bir hayat niyaz ederim.

Rabbim geçen seneyi bizlerden razı olarak ayırsın. Günahlarımızı hasenata tebdil eylesin.

Kavuşturmuş olduğu bu yılda da yeni açılan amel defterimizi afv-ı ilahisine, mağfiret-i sübhanisine, rahmet-i samedaniyyesine ve rızasına muvafık amellerle doldumayı nasip eylesin. Gadabını mucip kavil-fiil ve amellerden hıfz u himaye ve vikaye buyursun.

 

 

Go to top