Hocam hasta biri Şefaat edebilirmi ederse neden ve kaç Kişiyi ? Elif Kadar - Facebook

*******

Selamün aleyküm.

Şefaat’tan kastınız nedir? Bir işte aracılıksa eğer, hastanın nüfuzu da kuvvetli ise tabii şefaat edebilir, aracı olabilir, işinizin görülmesini sağlayabilir. Bu dünyevi bir işte şefaattır.

Ama şefaattan kastınız ahiretteki “şefaat” ise, oraya ait şefaat bu dünyada olmaz.

Ayrıca şefaat edecek kişi de, şefaat etme salahiyetini haiz olması lazımdır. Kaç kişiye şefaat edebileceği de yine elbette ki Cenab-ı Hakk’ın müsaadesine / iznine tâbidir. Eğer şefaat etmeye mezûn / izinli değilse, kime nasıl şefaat edecek? Türkçemizdeki meşhur tabiriyle, “Himmete muhtaç dede, nerde kaldı gayriye himmet ede”!

Ancak unutmayalım ki, hastanın duası makbuldür, mümkün mertebe ziyaret edip hayır-duasını almaya çalışmalıyız. Böylece sünnete uymuş, Müslüman kardeşimizin üzerimizdeki 6 hakkından birini de yerine getirmiş oluruz. Nitekim Hz. Ali’den (r.a.) rivâyet edildiğine göre Rasûlullah Efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:

Müslümanın Müslüman üzerindeki 6 hakkı vardır:

1. Karşılaştığında selam verir, 

2. Davetine icabet eder, 

3. Aksırdığı zaman elhamdülillah derse yerhamükallah der, 

4. Hastalandığında ziyaretini yapar, 

5. Öldüğünde cenazesinin ardından yürür, 

6. Kendisi için sevdiğini o kardeşi için de sever.” [Dârimî, Sünen, İsti’zân, 5; İbn Mâce, Sünen, Cenâiz, 43]

Bir başka hadis-i şerifte de,

Bir hastayı ziyaret ettiğinde, ondan senin için dua etmesini iste. Zira onun duası, meleklerin duası gibidir[İbn Mâce, Sünen, Cenâiz, 1] buyrulmuştur.

Şefaatla alakalı detaylı bilgi için sitemizdeki şu linklere lütfen bkz.

http://www.halisece.com/akaid/346-sefaat-nedir-kac-turludur-nerelerde-kimler-tarafindan-yapilacaktir.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1711-sefaati-inkar-edenler-hakkinda.html

http://www.halisece.com/islami-makaleler/349-sefaat-mevzuunda-imam-gazali-rh-hazretlerinden-tavsiyeler.html

Go to top