Hocam selamun aleykum.

Sitenize giris yapamiyordum. Onun icin burdan yazmak zorunda kaldim size bazi sorularimiz olacakti.. 

Musait olduğunuzda cevaplayabilir misiniz?

1. Teheccüd namazınin son secdesinde 41 defa Yunus A.s.hazretlerinin duasini okunmasi tavsiye ediliyormus. Bunu bir kardeşimiz sordu ben ilk defa duydum onun icin isin dogrusunu ogrenmek icin size sordum.

2. İradesi cok zayif olan birisinin  kötu huy ve davranislardan kurtulabilmesi ve iradesinin guclenmesi icin neler yapmasini hangi dualari okumasini tavsiye edersiniz.

Allah a emanet olunuz.

Cengiz - Site

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

1. Anlatılan usûlün, fezâil-i a‘mâl bakımından yanlış olduğu söylenemez. Nafile ibadetlerde sınır yoktur. Bunu yapana da niçin yapıyorsun denilmez. Lakin tetebbuatımız esnasında kaynaklarda bu hususta bir kayda rastlamış değiliz. Pîrânımızdan da böyle bir nakil varsa, onu da duymuş değiliz. Gördüğümüz, sadece bunun tavsiye edildiğine dair bir not. Onda da kimin tavsiye ettiği ya da herhangi bir kaynak belirtilmemiş. Ama biz rastlamadık, duymadık diye yoktur da diyemeyiz. O halde bunu, ‘okunmasını tavsiye eden’ kardeşimize sormanız herhalde daha muvafık ve isabetli olur. Öyle değil mi?

Hâsılı, yukarıda da belirttiğimiz üzere nâfile ibadetlerde sınır olmaz; gerek namaz-niyaz, gerek oruç, gerek tasadduk / hayır hasenat, gerek zikir-tesbih-tehlil mevzuunda dileyen dilediği, gücünün-vüs’atinin yettiği kadar yapabilir. Fakat unutmamak lâzım; her şeyde olduğu gibi, dinde de ifrattan-tefritten (aşırılıklardan) kaçınmak, orta yolu / mûtedil olanı takip etmek münasip olur. Yapabilen, ihlâsı nisbetinde amellerinin karşılığını alır, yapamayan ise bundan dolayı kınanmaz, mes’ul olmaz.

Bu mevzu ile alakalı açıklamalar için bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3042-dinde-asiriliktan-sakinin.html

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/3390-aliyyu-l-kadr-sigasi-salavat.html

2. İradesi zayıf birisinin öncelikle i‘tikadını Ehl-i Sünnet esasları çerçevesinde gözden geçirmesi, varsa eksik ve noksanlarını tamamlaması, düzeltmesi; ardından amellerinde, başta taharet olmak üzere, ibadet ve tâatında, Allah yolundaki hizmetlerde, zikir ve fikrinde tam bir ihlâs ile devamlı olması icap eder. Özellikle ihlâs çok önemlidir, bütün kulluk vazifelerinin ruhudur. O olmazsa ameller cesetten ibaret kalır ve bir faydası olmaz. Rabbimiz (celle şânuhu) Kur’an-ı Kerim’inde Habîbine, dolayısiyle topyekûn mü’minlere hitaben buyuruyor ki:

Sana vahyolunan kitabı güzel-güzel oku ve namazı kıl. Sahih (âdap ve erkânına riayetle eda olunan) namaz edepsizlikten ve uygunsuzluktan nehyeder (hayâsızlıktan, akıl ve şerîata uymayan her şeyden alıkoyar). Elbette Allah’ın zikri en büyük (ibadet)tir ve Allah her ne işlerseniz bilir.[Ankebut suresi, 45]

Sorunuzun bu maddesini ayet-i celilenin sıralamasına göre tekrar bir gözden geçirecek olursak;

(a) Öncelikle Kur’an-ı Hakîm’i okumaktan uzak kalmayacağız. Onu, günlük hakkı olan 200 ayetten aşağı okumamaya gayret edeceğiz. Sürekli hatimler yapacağız. Biri bitti mi hemen yenisine başlayacağız.

(b) Namazı zahirî bakımdan şartlarına, âdap ve erkânına uygun, bâtınî cihetten de ruhuna muvafık tarzda dosdoğru kılmaya azami gayreti sarf edeceğiz. Yoksa bu esaslara uygun olarak eda olunmayan namaz, bizi ne hayâsızlıktan ne de sair kötülüklerden uzaklaştırır.

(c) İbadetlerin en büyüğü olan zikrimizi-fikrimizi, tesbih ve tehlilimizi ihmâl etmeyeceğiz.

(d) Bütün bunları yaparken, işlediğimiz amellerin zerresinden küresine / habbesinden kubbesine varıncaya kadar hepsini Rabbimizin (c.c.) hakkıyla-tamamiyle-kemâliyle bildiğini hiç ama hiç hatırımızdan çıkartmayacağız.

(e) Netice: İradesi çok zayıf olan birisinin,  kötü huy ve davranışlardan kurtulabilmesi ve iradesinin güçlenmesi için, bu reçeteyi eksiksiz uygulamasını tavsiye ederiz. Ama illâ da bu rahatsızlık için bir dua istenirse, Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî hazretlerinin Mecmûatü’l-Ahzâb isimli eserlerinde geçen şu Dua'yı da okuyabileceklerini hatırlatırız.

 

Go to top