S.a. Hocam, içinde ağaçlar da bulunan bir arazimizi mezarlık için bağışladık. Bunun ağaçlarını kestiler, odun olarak satışa çıkardılar. Biz bunun bedelini ödeyip satın alabilir ve yakabilir miyiz?

Soru: İsmi mahfuz bir okuyucu tarafından tevcih olundu. Kategori: Suru - Cevap

*******

Ve aleyküm selam.

Değerli kardeşim;

Öncelikle Rabbim (c.c.) bağışınızı/hasenatınızı makbul eylesin. İnşaallah söz konusu yerdeki ağaçları, bir düzenleme için kesmişlerdir. Yoksa gereksiz yere kesilmesi münasip olmaz. Çünkü neticede orası mezarlık olacak. Mezarlıktaki yaş (yeşil-canlı) olan ağaçları -bir hayır işi için bile olsa- kesmek caiz değldir. Zira kabristanda bulunan yaş ot ve ağaçları, düzenleme ve bakım maksadiyle olmadıkça yolmak ve kesmek mekruhtur. Çünkü buradaki yaş bitkiler kendilerine hâs bir tarzda (lisân-ı halleriyle) Allahu Teâla’yı zikretmektedirler. Bu zikir sebebiyle orada yatan mü’minlere, Mevlâ-yi zû’l-Celâl’in rahmet edip azaplarını hafifletmesi me’mûldür (umulur / ümit edilir). Nitekim Fahr-i Âlem Efendimiz (s.a.v.) bir kabristanda bulunan iki kabir sahibinin azap içinde olduğunu görmüş, yanında bulunanlardan taze bir hurma dalı isteyerek, onu ikiye bölmüş ve her birini bir kabrin başına dikmiştir!

- “Ey Allah’ın Rasûlü, niçin böyle yaptın” diye sorulduğunda,

- “Umulur ki bunlar, yaş kaldıkları sürece (bu kabir sahiplerinin azapları) hafifler” buyurmuştur. [Bkz. Buhârî, Sahih, Vudû’, 55]

Mezarlıktaki kuru ot ve ağaçlar kesilmez veya toplanmazsa telef olacaklardır. Allahu Teâlâ ise yeryüzündeki nimetlerini insanlar faydalansınlar diye yaratmıştır. Bu itibarla mezarlıktaki kurumuş ot ve ağaçlar toplanıp kesilebilir. Ayrıca mezarlıkta bulunan meyveli ağaçların meyvelerinin yenmesinde de dînen (şer’î bakımdan) bir muhzur yoktur. [Fetâvâ-yı Hindiyye, 1, 167; İbn Âbidîn, Reddü’l-Muhtâr, 1, 606-607]

Evet, fetvâ bu yöndedir. Ancak işin takvâ cihetine / ihtiyat yönüne / Allah dostlarının tavsiyelerine bakacak olursak, mezarlığa ait şeylerden uzak durmamız evlâdır, daha uygundur. O bakımdan size de, o kesilen ağaçları paranızla da olsa satın alıp kullanmamanızı, onları ihtiyacı olan fakirlere tasadduk etmenizi (vermenizi) tavsiye ederiz. Bu mevzuda daha geniş bilgi ve açıklama için lütfen bkz.

http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/2668-mezarlikta-yetisen-meyve.html

Go to top