اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Halis hocam kardeşlerimizden bir kaç kişi ismi azam duasını istiyorlar dün sizin sayfanıza baktım bulamadık diyer kaynaklarda her kaynak değişik yazanlar vardı kimi kısa kimi uzun.halis hocam sizden arapça mealiyle yazmanızı istiyoruz burdan size selamlarimizi gönderiyoruz Alla emanet olunuz

Soru Abdullah Güler tarafından yazıldı. Kategori: Soru – Cevap

*******

Ve aleyküm selam kardeşim;

Cenab-ı Hakk’ın isimleri içinde “Allah” lafza-i celâli, bütün esmâyı câmi’ olan bir İsm-i A’zam’dır. Yani lafzatullah zâtı ile İsm-i A’zam’dır. “el-Hayyu’l-Qayyûm” da sıfatı ile İsm-i A’zam’dır. [Ziya Sunguroğlu, Notları, s. 103]

Tabii ki daha pek çok duada da İsm-i A’zam vardır, gizlidir. Onun için mesela hâcet duası esnasında şöyle denilmesi tavsiye olunmuştur:

‘Allâhümme innî es’elüke bimeâqıdi’l-ızzi min arşike ve müntehe’r-rahmeti min kitâbike ve’s-mike’l-a’zami ve ceddike’l-a’lâ ve kelimâtike’t-tâmmâti.’

Meali: “Allah’ım! Ben, Arş’ındaki akitleşmeler (ve o akitlerin bulunduğu yerler) hakkı için; Kitab’ındaki sonsuz rahmetin, İsm-i A’zam’ın, yüce şânın-azamatin ve tastamam olan kelimelerin (mükemmel emir ve nehiylerin-fermânın-ahkâmın hakkı için, onların) hürmetine Senden hâcetimi istiyorum / ihtiyaçlarımı gidermeni diliyorum.” Bk. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1341-hacet-namazi-ve-duasiyla-alakali-bir-soru.html

Ve yine “Lâ havle velâ quvvete illâ billâh” kelime-i temcidi de İsm-i A’zamdır. Bk. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/4516-rahatlayamiyorum-sikintilarim-var-sinirli-ve-vesveseliyim.html

Daha da özü; ihlâsla Allah yolundaki hizmetlerde bulunmak, talebe-i ulûma yardımcı olmak İsm-i A’zam’dır. O kişinin dua, niyaz ve istekleri nezd-i İlahi’den geri çevrilmez. O halde gece-gündüz demeden hizmetlerden geri kalmamaya gayret edeceğiz. Eğer böyle olursak, ayrıca bir İsm-i A'zam duası aramamıza da ihtiyaç kalmaz. 

Tabi bütün bunların tesiri, kişinin ihlâsı, manevi derece ve rütbesine göredir. Dualar, usûller aynı olabilir; ama, ağız değiştiği için netice de farklı olur. Yani genelde sıkıntı dualarda, okunanlarda olmaz, problem okuyandadır.

Allah dostlarından bir zât da bu hususta şöyle demiştir:

Evrâd-ı Bahâiyye’nin içinde İsm-i Azam'ın 2 kere zikrolunduğunu ve bu ismi 40 kere tecrübe ettim. Ama ne zamanki kitabımda bu ism-i şerifin hangi yerde olduğunu beyan etmek murad ettiysem, her seferinde elim tutmaz, dilim lâl (konuşamaz) oldu. Anladım ki bu mevzuda bana izin verilmiyor.”  

Sonra da şu uyarıyı yapma gereğini duymuştur:

Bunu cahillere ve kötü (niyetli) insanlara öğretme, sonra kötüye kullanırlar. Duaları kabul olunur ve onlar için de iyi olmaz.” [Bk. Hafız el-Münzirî et-Terğîb ve’t-Terhîb, Fî Salâti’l-Hâceti ve Duâiha (Hacet namazı ve duasının fazileti bahsi) Hadis no: 4; Hadisi, imam Hâkim, el-Müstedrek’inde rivayet etmiştir.] Bk. http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/903-evrad-i-serif-nedir.html

Arapça dizgiye vaktim yok. O ayrı bir iş. Yardımcım da yok ki yaptırabileyim. Ayrıca görüldüğü üzere yazdıklarımız içinde Arapça metni gerektirecek pek de bir şey yok. Ama gene de ihtiyaç hissederseniz, artık kusura bakmayacak, onu da siz kendiniz yapacaksınız.

Tamam mı Abdullah kardeşim?

Go to top