Toplam: 50 sonuç bulundu.

Aranacak:
Sadece Burada Ara:

Sayfa 1 / 3

1. Şarabın dışındaki içkilerden az bir miktar içmek caiz mi
(Soru - Cevap)
... sık olduğunu söylemek anlamına gelir ki, bu da bid'attir. Bu sebeple İmam-ı Azam Ebû Hanîfe (rh.), nebizi helâl görmeyi Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat’ten olmanın şartlarından saymıştır. Nebizin haram olduğu ...
05 May 2018 tarihinde oluşturuldu.
2. Kandil gecelerini kutlamak <span class="highlight">bid'at</span> mi?
(Soru - Cevap)
kandil gecelerini kutlamak bidat mi, bunlarla ilgili hadis var mı Soru: muharrem tarafından yazıldı. Kategori: Soru - Cevap ******* Selamün aleyküm. Soru; mezhepsizlerin, ehl-i bid’at ve dalâletin d ...
20 Mart 2018 tarihinde oluşturuldu.
3. Kur’an-ı Kerim hatminin asgarî süresi ve i’tidâl
(Soru - Cevap)
... u yerden daha ileri bir noktaya gitme çabası, iştiyakı olduğu) anlar vardır. Fakat bunu bir bezginlik takip eder. O zaman insan ya sünnete doğru gider ya bid'ate... Bezginlik anında sünnete doğru giden hidây ...
01 Ocak 2018 tarihinde oluşturuldu.
4. Müceddid
(Soru - Cevap)
... er şeyi hakkıyle-tamamiyle-kemâliyle bilendir.” [Ahzâb suresi, 40] Diğer ümmetlerde olduğu gibi ümmet-i Muhammed arasında da zamanla bid'at ve hurafeler baş gösterebilir... Bunun neticesinde Müslüman ...
02 Aralık 2017 tarihinde oluşturuldu.
5. Mevlid ve Mi’rac gecelerinin ‘kutsal’lığı ve onlarda yapılan ibadetler
(Soru - Cevap)
... n ve yapılan şeye "bid'at" diyerek, şiddetle hücum ediyorlardı. Bunlar; Regaip, Mi’rac, Berat ve Kadir gecelerine mahsus olarak kılınan namazları, meşru’ addetmiyorlardı. Halbuki o namazların makbul olduğ ...
27 Kasım 2017 tarihinde oluşturuldu.
6. Evlilikte sünnî-bid’î mezhep farklılığı
(Soru - Cevap)
... k olduğu hemen her Müslümanca mâlumdur. Sözünü ettiğiniz kişilerin, üstüne üstlük bir de Humeynî gibi bid'at ve dalâlet ehli birilerine muhabbet -tabiri caizse- işin tuzu-biberi, meselenin bam teli gib ...
25 Eylül 2017 tarihinde oluşturuldu.
7. “Mezheplerdeki farklı helal-haram hükümleri ahirette hesaba çekilmeye sebep olacak mı?”
(Soru - Cevap)
... eğenmediği günümüzde, gözardı edilemeyecek faydalar vardır.” Bırakınız bu dört mezhebin farklı görüşlerine uymanın bid'at filan olduğunu, mutlaka onlara uymanın, onları taklit etmenin lüzumuna işaret e ...
10 May 2017 tarihinde oluşturuldu.
8. “Sene başı sene sonu duaları sahih midir?”
(Soru - Cevap)
  Selamun aleyküm değerli hocam. İnternette sıkça rastladığımız sene başı sene sonu duaları sahih hadis midir? Bu tür rivayetlerle (eğer sahih değilse) amel etsek bid'at'mi işlemiş oluruz? Emre Karkar ...
01 Ekim 2016 tarihinde oluşturuldu.
9. Na‘l-i Şerîf
(Soru - Cevap)
... i-maneviyat erbabı sâf mü’minlerin bir başka bid'atı-hurâfesi nazarıyla bakan kişi ve güruha, elbette ki bunun hiçbir faydası dokunmayacaktır. Her ne kadar onlar bu gibi hususları inkâr ile itiraz v ...
06 Nisan 2016 tarihinde oluşturuldu.
10. Kader’i inkâr edenler: Ümmetin Mecûsileri
(Soru - Cevap)
... tecezzî (bölünme / parça-buçuk) kabul etmez. *** Ehl-i Kıble kimdir, tekfir edilir mi? Ehl-i Sünnet yahut Ehl-i Bid'at’ten olup Kıble’ye yönelerek namaz kılan bütün MüslümanlaraEhl-i Kıble denir. E ...
20 Mart 2016 tarihinde oluşturuldu.
11. Mevdûdî ve kitapları
(Soru - Cevap)
... !.. Reformcuların yalanlarına kanmayınız, aldanmayınız. Cumhur-i ulema yolundan, dinde Sevad-ı A'zamdan kıl kadar ayrılmayınız. Avrupa Birliği standartlarına uydurulmuş İslâm gerçek İslâm değildir. Kur' ...
15 Şubat 2016 tarihinde oluşturuldu.
12. Şeytan ve cin farklı mı, bunlar da ölür mü?
(Soru - Cevap)
... (s.a.v.) iman eden Nasîbin (veya Nusaybin) cinleri Yahudi idi. Onların iman edenlerinin Ehl-i Sünnet mezhebinden olanları bulunduğu gibi, Bid'at Ehli’nden (fırak-ı dâlle / sapık fırkalardan) olanları d ...
30 Ağustos 2015 tarihinde oluşturuldu.
13. Mübarek geceler ve hususi zamanlarda kılınan nafile namazlar
(Soru - Cevap)
... ’rac, Berat ve Kadir gecelerine mahsus olarak kılınan namazları, meşru’ addetmiyorlardı. Halbuki o namazların makbul olduğunu, İmam Gazalî Ihyâu Ulûmiddîn’inde ve Ebu Tâlibi’l-Mekkî Kutu'l-Kulûb'ünde söylemişler ...
08 May 2015 tarihinde oluşturuldu.
14. Mukaddesatla istihfaf ve istihza yollu karikatürlere gülmek
(Soru - Cevap)
... vbe suresi, 100] Söyleyeni dinden çıkaran küfür sözlerinin bu sonucu meydana getirmesi için, bunların hür bir irade ve ihtiyarla (kendi isteğiyle) söylenmesi gerekir. Tehdit, zor ve baskı altında küfür  ...
02 Mart 2015 tarihinde oluşturuldu.
15. Mu'tezile ve kader mevzuu
(Soru - Cevap)
... enlerse, tabii ki kâfir olur. Zira iman bir bütündür, tecezzi (bölünme / parça-buçuk) kabul etmez. Ehl-i Sünnet yahut Ehl-i Bid'at’ten olup Kıble’ye yönelerek namaz kılan bütün Müslümanlara Ehl-i Kıble deni ...
24 Şubat 2015 tarihinde oluşturuldu.
16. Gayrimüslimden ve fırak-ı dâlle erbâbından kan almak-vermek caiz midir?
(Soru - Cevap)
Hocam; Hıristiyanlardan, Yahudilerden, bilumum gayrimüslimden ve bid'at ehlinden, fırakı dâlle erbâbından kan almak vermek caiz midir? (İsim mahfuz) ******* İnsan şerefli ve mükerrem bir varlıktır.  ...
28 Ocak 2015 tarihinde oluşturuldu.
17. Tehdit ve şantajla talak / boşama vâki olur mu
(Soru - Cevap)
...  içinde üç kere boşamak sünnete aykırı ve bid'attır. Buna göre temizlik durumunda ve cinsî temas olmadan yapılan boşamadan sonra iddet sayılmalı, iddetin bitiminde ikinci boşama yapılmalı, ikinci iddet süre ...
06 Aralık 2014 tarihinde oluşturuldu.
18. Mürâhik’ın imamlığı ve imâmetin sıhhat şartları
(Soru - Cevap)
... anan, günahkâr, kötü huylu, kötülük yapmayı alışkanlık hâline getiren kişi) ve amelde bid'at sahibi kimselerin imam olması da tahrîmen mekruhtur. 2- Erkek olmak: Kadının kendi hakkındaki namazı sahi ...
31 Ekim 2014 tarihinde oluşturuldu.
19. <span class="highlight">bid'at</span>-ı hasene, <span class="highlight">bid'at</span>-ı seyyie ve minare
(Soru - Cevap)
s.a hocam imamı rabbani(k.s)mektubatında bid'at bidattir seyyiesi hasenesi olmaz diyor peki minare yapmak türbe yapmak bunlar o zaman islamın hangi hükmüyle ifade edilebilir. mesainiz için şimdiden teşekkürler. mu ...
17 May 2014 tarihinde oluşturuldu.
20. Şefâati inkâr edenler hakkında
(Soru - Cevap)
... sustur. Ancak Hâricîler ve Mu'tezile ile Zeydîler gibi bid'at fırkalarının pek çoğu bunu inkâr etmiştir. Onlar diyorlar ki: Kim Cehennem’e girerse, ne bir şefaatle, ne de başka bir sebeple ondan çık ...
07 May 2014 tarihinde oluşturuldu.
  •  Başlangıç 
  •  Önceki 
  •  1  2  3 
  •  Sonraki 
  •  Son 
Go to top